להיות אביגיל - מאת כריס אבני, תרגום אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken