לווייתן הסערה בחורף - מאת בנג'י דיוויס, תרגום יעל קליפר - הוצאת שוקן - Schocken