לווייתן הסערה - מאת בנג'י דיוויס - הוצאת שוקן - Schocken