לילות פרנקפורט העליזים - מאת יוסף מונדי - הוצאת שוקן - Schocken