לילות שטרסבורג - מאת אסיה ג'באר, תרגום חגית בת־עדה - הוצאת שוקן - Schocken