לנשום - מאת אן־סופי בראסם, תרגום חגית בת־עדה - הוצאת שוקן - Schocken