ספר אלקטרוני/דיגיטלי, לפנים מן החומה - מאת ש"י עגנון