מדריך הרווארד לבריאות האישה - מאת קרן קרלסון, אייזנשטט סטפני, ציפורין טרה, בעריכת פרופ' דניאל זיידמן, תרגום אניטה תמרי - הוצאת שוקן - Schocken