מהפכת הנשים - מאת אריסטופנס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken