מהשלמה להסלמה - מאת אשר כהן, ברוך זיסר - הוצאת שוקן - Schocken