מורשת במחלוקת - מאת דוד הרטמן, תרגום נעם זהר - הוצאת שוקן - Schocken