מחיקה - מאת תומס ברנהרד, תרגום אברהם כרמל - הוצאת שוקן - Schocken