מיכאל סלע פרקי חיים - מאת יוסי גולדשטיין - הוצאת שוקן - Schocken