מיליארד דולר על בטוח - מאת פול א. ארדמן, תרגום חיים גליקשטיין - הוצאת שוקן - Schocken