מיסוד השיגעון: משפחות, טיפול וחברה - מאת יואל אליצור, סלוודור מנוחין, תרגום יהודית כפרי־מאירי - הוצאת שוקן - Schocken