מכתבים לתיאו - כריכה רכה - מאת וינסנט ון גוך, תרגום עודד פלד - הוצאת שוקן - Schocken