מס הכנסה (כרך ד) - מאת אמנון רפאל, ירון מהולל - הוצאת שוקן - Schocken