מעבר לטוב ולרוע; לגניאלוגיה של המוסר - מאת פרידריך ניטשה, תרגום ישראל אלדד - הוצאת שוקן - Schocken