מעמד האשה בחברה ובמשפט - מאת מיכל ליבן־קובי, כרמל שלו, פרנסס רדאי - הוצאת שוקן - Schocken