מצב גבולי - מאת פייר אסולין, תרגום חגית בת־עדה - הוצאת שוקן - Schocken