מציאת מצרים - מאת עמוס אילון - הוצאת שוקן - Schocken