מצעד החיים - מאת אלי רובינשטיין , תרגום גיא הרלינג - הוצאת שוקן - Schocken