מרקו פולו ומסעותיו בארצות רחוקות - תרגום גיא הרלינג - הוצאת שוקן - Schocken