משה - מאת מרטין בובר, בעריכת אברהם שפירא - הוצאת שוקן - Schocken