משלי איסופוס - תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken