מתחת לגלגל - מאת הרמן הסה, תרגום בצלאל וכסלר - הוצאת שוקן - Schocken