מתנת המספרים - מאת יוקו אוגווה, תרגום עדינה קפלן - הוצאת שוקן - Schocken