נכון כאור היום - מאת האנה ארשטויק, תרגום דנה כספי - הוצאת שוקן - Schocken