נשיא על הכוונת - מאת פרדריק פורסיית, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken