סוסי אש - מאת אבישר הר־שפי - הוצאת שוקן - Schocken