סידהארתא - מאת הרמן הסה, תרגום אברהם כרמל - הוצאת שוקן - Schocken