ספר אלקטרוני/דיגיטלי, סיפורי הבעש"ט - מאת ש"י עגנון