ספינות טרופות - מאת אקירה יושימורה, תרגום עינת קופר - הוצאת שוקן - Schocken