ספקות ואהבות : יהודה עמיחי - חיים - מאת עידו בסוק - הוצאת שוקן - Schocken