ספר האותיות - מאת ש"י עגנון - הוצאת שוקן - Schocken