ספר הלילה הגדול - מאת יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken