ספר הפתגמים - מאת דוד שגיב, יעקב מ' לנדאו - הוצאת שוקן - Schocken