ספר השירים 1970-1947 - מאת פנחס שדה - הוצאת שוקן - Schocken