ספר אלקטרוני/דיגיטלי, ספר סופר וסיפור - מאת ש"י עגנון