עבודות וימים - מאת הסיודוס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken