עולמה של סופי - מאת יוסטיין גורדר, תרגום דן דאור - הוצאת שוקן - Schocken