עיונים מיימוניים - מאת אביעזר רביצקי - הוצאת שוקן - Schocken