עיר, משפט, סיפור - מאת שולמית אלמוג - הוצאת שוקן - Schocken