על ימין ועל שמאל - מאת ברוך זיסר, תרגום עודד פלד - הוצאת שוקן - Schocken