על שפת הים, בקצה העולם - מאת סולוויג אגרז, תרגום יואב כ"ץ - הוצאת שוקן - Schocken