עננים - מאת אריסטופנס, תרגום אהרון שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken