פה לין הלילה - מאת בנימין שבילי - הוצאת שוקן - Schocken