פטר קמנצינד - מאת הרמן הסה, תרגום שלמה הרברג - הוצאת שוקן - Schocken