פינוקי מבקר בבית־החולים - מאת אריק היל - הוצאת שוקן - Schocken