פלובר - מאת אנרי טרויה, תרגום יורם ברונובסקי - הוצאת שוקן - Schocken